ให้ความช่วยเหลือได้ทันที:

TeamViewer QuickSupport

พัฒนาขึ้นเพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือแบบทันที โมดูลลูกค้ามีขนาดเล็กจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือใช้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ — เพียงดาวน์โหลด ดับเบิลคลิก แล้วแจ้ง ID และรหัสผ่านที่ระบบสร้างขึ้นให้ผู้สนับสนุนช่วยเหลือของคุณทราบ

ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer QuickSupport คลิกที่นี่