พื้นไม้จริงไม้สัก ขนาด 18x95x450-600 ม.ม. ทำสีหน้างาน