พื้นไม้เอนจิเนียร์ 3 ชั้น

ผลิตจากไม้จริง โดยการนำไม้จริงต่างชนิดกันมาวางขวางสลับกันเพื่อสร้างสมดุลในการยืดขยายตัว ชิ้นไม้เหล่านี้จะยึดประสานกันด้วยกาวประเภททนความชื้น และอัดประสานกันด้วยเครื่องจักร ทำให้ได้ชิ้นงานไม้ที่มีความแข็งแรงสวยงาม และลดปัญหาการบิดตัวเมื่อนำไปใช้งาน

0 ความเห็น

แสดงความคิดเห็นหรือฝากคำถามไว้ได้ที่นี่ครับ