บันไดไม้สักทำสีะบบโพลียูรีเทน

บันไดไม้สัก ทำสีระบบโพลียูรีเทน

บันไดไม้สักขนาด 1.5″×12″×1.2ม.  ไม้สักที่ทำบันไดได้ผ่านการอบเรียบร้อยแล้ว

สร้างสรรงานโดย นายเฒ่าforester55

0 ความเห็น

แสดงความคิดเห็นหรือฝากคำถามไว้ได้ที่นี่ครับ