บันไดไม้จริง ไม้เต็งทำสีสำเร็จ

บันไดไม้จริง ไม้เต็งทำสีสำเร็จสีไม้สัก  ลูกนอนขนาด 30×330×1,200ม.ม. ลูกตั้งขนาด 30×200×1,200ม.ม. ทำสีมองเห็นลายเสี้ยนไม้ตามธรรมชาติ ติดตั้งด้วยระบบยึดแน่นด้วยกาวโพลียูรีเทน

บันไดไม้จริง ไม้เต็งทำสีสำเร็จสีไม้สัก
ลูกนอนขนาด 30×330×1,200ม.ม.
ลูกตั้งขนาด 30×200×1,200ม.ม.
ทำสีมองเห็นลายเสี้ยนไม้สวยงามตามธรรมชาติ        ลดปัญหา ไม้บิด ไม้โกร่ง ไม้งอตัว ติดตั้งด้วยระบบยึดแน่นด้วยกาวโพลียูรีเทน

0 ความเห็น

แสดงความคิดเห็นหรือฝากคำถามไว้ได้ที่นี่ครับ